Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Ejerskab:
ShopInShops.dk er ejet af
Proba Holding ApS
CVR nr. 29415536
Vænget 6
4070 Kirke Hyllinge

ShopInShops.dk:
Shop In Shops, er for dig en gratis service, hvor vi har samlet et udvalg af online-shops, og du her frit kan søge mellem de forskellige kategorier af shops. Vi tilføjer info om shoppen og deres produkter, og er der en shop du ønsker at se nærmere på, linkes du direkte videre til shoppen. Vælger du at købe et produkt eller en ydelse i den valgte shop, får vi en mindre henvisningsprovision, for at “annoncere” for deres shop.

Forbehold:
Vi tager ikke ansvar for eventuelle fejl og ukorrekte informationer, men henviser til udbydernes egne hjemmesider og shops.

Marketplace:
På vores Marketplace, har andre leverandører/firmaer mulighed for at sælge deres produkter via Shop In Shops hjemmeside og shop modul. Vælger du at købe et produkt fra en af disse shops, vil handelsbetingelserne fremgå under shoppens profil. Det er derfor den enkelte shop der oplyser handelsbetingelserne, og er ikke noget Shop In Shops kan drages til ansvar for. Har du indsigelser til din bestilling, er det også den enkelte shop/firma du skal kontakte og ikke Shop In Shops. Vi vil dog selvfølgelig gerne være behjælpelig hvis du oplever udfordringer med dette, da det er i vores interesse at du får en god oplevelse når du besøger vores hjemmeside og handler i vores shop modul.

Bestilling og betaling:
For at handle i en shop der er oprettet under Marketplace, skal du være fyldt 18 år og i besiddelse af gyldigt betalingskort, som vi accepterer. Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, kan du dog alligevel købe varer, hvis du har indhentet din værges accept eller i øvrigt har juridisk ret til at indgå købet. Du vælger de varer du ønsker at købe og tilføjer dem til indkøbskurven. Du kan helt frem til selve bestillingstidspunktet rette i indholdet af indkøbskurven, tilføje yderligere varer samt slette eller ændre indholdet. Prisen ændres løbende i forhold til dine ændringer. Når du er klar til at bestille vælger du “kasse” hvorefter du taster dine oplysninger som dit navn, adresse, email, tlf.nr., betalingsform samt valg af leveringsform.

For at ordren kan gennemføres, skal du også acceptere vores handelsbetingelser, hvilket samtidigt bekræfter at du har læst den enkelte shops egne handelsbetingelser, og er indforstået med disse og at Shop In Shops ikke kan drages til ansvar for disse. 

Betalingen foregår igennem Shop In Shops betalingsmodul og beløbet overføres til vores konto, hvorefter beløbet afregnes med Marketplace shoppen minus vores eventuelle provision. Beløbet for varerne trækkes først på din konto når vi har fået bekræftet at varerne er afsendt. Alle priser på Shop In Shops er inklusiv moms medmindre andet er angivet.

3D Secure:
For at imødegå en højere sikkerhed ved online kortbetalinger, har vi indført flere nye sikkerhedsforanstaltninger. Her kan du læse om, hvad det betyder for dig, når du handler online hos Shop In Shops. Vi har implementeret 3D secure også kendt under “Verified by Visa” og “MasterCard Secure Code”. Det er en ny fælles sikkerhedsstandard for internationale betalingskort på nettet, som er udarbejdet af de internationale kortselskaber Visa og MasterCard.

Kun på nettet:
3D secure omfatter kun betalinger på nettet. Sikkerhedsstanden administreres lidt forskelligt rundt omkring i verden. En række danske udstedere af de forskellige typer af Visa kort har valgt at benytte netbanken til at kontrollere, at kort og kode hører sammen. 

Sådan gør du:
Når du skal betale for dine varer online, vil du blive bedt om at indtaste:

  • Kortnummer
  • Udløbsdato
  • Kontrolcifre

Du vil herefter blive bedt om, at indtaste din Verified by Visa eller MasterCard Secure kode for at godkende dit køb. Har du ikke tidligere oprettet en kode, vil du få mulighed for det i forbindelse med købet.

Læs mere om 3D secure hos Nets

Kvittering for modtagelse af bestilling og ordrebekræftelse:
Ved køb modtager du en kvittering for vores modtagelse af din bestilling.

Fortrydelsesret:
Du har som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret, men de enkelte vilkår fremgår af Marketplace shoppens egne handelsbetingelser.

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger:

For at du kan foretage køb på Shop In Shops, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig via shoppen der er oprettet i vores Marketplace. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Oplysninger afgivet til Shop In Shops videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, med undtagelse af Marketplace shoppen, hvor du har bestilt dine produkter/ydelser. Den dataansvarlige på Shop In Shops er ejer, Bjarne Andersen. Som registreret hos Shop In Shops har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Shop In Shops via e-mail kontakt@shopinshops.dk

Scroll to Top